Regulamin

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu  należność za całość pobytu nie ulega zwrotowi.

3. Po przyjeździe Klienci zobowiązani są okazać dokument potwierdzający tożsamość przynajmniej jednej osoby zakwaterowanej w pokoju.

4. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

6. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe z jego winy.

7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Klienta mogą zostać odesłane na wskazany adres na koszt zainteresowanego.
W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji rzeczy przechowywane są przez 2 tygodnie, a następnie niszczone.

8. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony (przysługuje jedno miejsce parkingowe na pokój).

10. Ze względu na komfort naszych Klientów na terenie całego domu mieszkalnego obowiązuje zakaz palenia. Nie dotyczy on terenu poza budynkiem.

11. Jesteśmy wielbicielami czworonogów, lecz obiekt i pokoje nie są dostosowane do przyjmowania zwierząt.

12. Korzystanie z placu zabaw przez dzieci musi odbywać się pod opieką osoby dorosłej.

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia  pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

14. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu.

15. Niestawienie się gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego (bez poinformowania właścicieli ) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.